CENNIKI za przyjęcie odpadów

 

CENNIK

ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW

od dnia 4 lipca 2019r.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto

Cena brutto

( 8% VAT )

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

100,00 zł/Mg

108,00 zł/Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

50,00 zł/Mg

54,00 zł/Mg

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

220,00 zł/Mg

237,60 zł/Mg

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

220,00 zł/Mg

237,60 zł/Mg

15 01 04

Opakowania z metali

50,00 zł/Mg

54,00 zł/Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

10 zł/Mg

10,80 zł/Mg

15 01 07

Szkło odpadowe

55,00 zł/Mg

59,40 zł/Mg

16 03 80

Przeterminowane produkty spożywcze

410,00 zł/Mg

442,80 zł/Mg

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - drobny

80,00 zł/Mg

86,40 zł/Mg

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - gruby

490,00 zł/Mg

529,20 zł/Mg

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – lekki

1000,00 zł/Mg

1080,00 zł/Mg

17 03 80

Odpadowa papa

490,00 zł/Mg

529,20 zł/Mg

17 06 05

Materiały budowlane zawierające azbest

490,00 zł/Mg

529,20 zł/Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji  w workach

380,00 zł/Mg

410,40 zł/Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji luzem

350,00 zł/Mg

378,00 zł/Mg

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

370,00 zł/Mg

399,60 zł/Mg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1500,00 zł/Mg

1620,00 zł/Mg

20 01 23*

ZSEE niekompletne

1500,00 zł/Mg

1620,00 zł/Mg

20 01 35*

ZSEE niekompletne

1500,00 zł/Mg

1620,00 zł/Mg

 

Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach, wymagamy od posiadacza odpadów, który przekazuje odpad nie będący odpadem komunalnym, prawidłowo wypełnionej KARTY PRZEKAZANIA ODPADU oraz Karty Charakterystyki. W przypadku braku któregokolwiek dokumentu, odpad nie będzie przyjęty.

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

OK, zamknij