Zasady przyjmowania zwierząt

Zasady przyjmowania zwierząt do schroniska. 
Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt
Art. 11. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 
3. ...Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a 
Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów; 
Na podstawie umów zawartych między Spółką BESKID ŻYWIEC a Gminami kompleksowa opieka, o której mowa w ustawie obejmuje :
a) odbiór wyłapanych bezdomnych zwierząt przetrzymanych w zamkniętych pomieszczeniach ( lokal, ogrodzenie), znajdujących się pod opieką osoby. która nadzoruje zwierzę do momentu przekazania go pracownikowi schroniska.
Zgłoszenia dokonuje właściwy pracownik Urzędu Gminy.


Zwierzęta z Gminy Węgierska Górka i Łodygowice, Lipowa, Gilowice, Milówka, Jeleśnia nie są przyjmowane do naszego schroniska z powodu braku umów na odbiór bezdomnych zwierząt.

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

OK, zamknij